['

Ingin Berjaya Dalam Forex?

Fahami Cara Dagangan Yang betul

Broker Pilihan Kami

Pilih broker anda dan mulakan dagangan!

Anda Sudah Bersedia?

Ambil masa untuk memahami dan mempelajari forex sebelum mulakan dagangan anda

Elakkan Ditipu

Jauhi diri anda dari skim forex yang memberi pulangan tinggi. Selidik sebelum melabur!

E-Currency Yang Terbaik

Daftar Neteller untuk memudahkan proses deposit dan pengeluaran ke akaun Forex anda!

Ahad, 20 Mei 2018

WAJIB BACA!!!!!!!!!!! Sejarah MATAWANG

Jika dilihat semasa zaman dahulu kala. Ada yang menggunakan batu tertentu, kulit kerang, garam sebagai duit. Kerajaan Roman memulakan penggunaan siling emas (denarius) and Parsi menggunakan koin perak (drachma) sebagai matawang mereka. Menurut sejarah, semasa kebangkitan Nabi Muhammad s.a.w , baginda berterusan menggunakan dua jenis matawang Roman dan Parsi ini dan dikenali sebagai Dinar (emas) dan Dirham ( perak). Secara mudahnya, semua item yang diterima umum sebagai perantara (medium of exchange) untuk pertukaran sesuatu barang dan khidmat, ia boleh dianggap sebagai duit. Selain itu wujud juga matawang jenis lain yang dihasilkan dari tembaga, dan lain-lain barangan bernilai seperti permata dan ain-lain. Sejarah membuktikan, penggunaan emas dan perak sebagai matawang telah diiktiraf oleh Nabi s.a.w dan para sahabat baginda dan telah memainkan peranan yang amat penting sebagai matawang. Sehingga hukum berkaitannya disebut khusus oleh Nabi s.a.w. Dalam perkembangan sistem ekonomi pelbagai kerajaan di dunia, mereka berterusan menggunakan matawang dari emas dan perak ini sehinggalah ia sedikit diubah bagi menambah kemudahan penggunaannya. Perubahan paling ketara bermula pada tahun 1970.

FUNGSI DUIT
Apabila berbicara mengenai fungsi duit, kebanyakan pakar-pakar ekonomi dan kewangan akan menggariskan perkara berikut seperti:-

1) Medium of exchange
Perantara kepada urusan jual beli barang dan khidmat. Inilah fungsi duit yang pertama. Dahulunya, orang menggunakan sistem barter (atau muqayadhah iaitu tukar barang dengan barang), Oleh sebab itu, setiap pembeli dan penjual mesti mencari orang yang boleh bertukar dengannya. Ini amat sukar. Sebagai contoh Megat mempunyai sebuah kereta tetapi berkehendakkan kepada sebuah van. Ali memiliki van dan berkehendakkan kepada sebuah kereta. Bagaimana keduanya boleh bertemu jika kedua-duanya saling tidak mengenali dan berada di kawasan berbeza? Sememangnya amat rumit, hasil dari itu wujudlah matawang atau duit. Ia akan berfungsi sebagai perantara kepada hasrat Megat dan kehendak Ali. Kedua-dua mereka boleh menjual kereta dan van masing-masing dan menerima sejumlah wang dari pembeli masing-masing di kawasan masing-masing. Seterusnya wang yang diperolehi boleh digunakan untuk membeli kereta dan van yang masing-masing inginkan tanpa perlu bertemu.

2) Store of value
Duit juga berfungsi sebagai pemegang nilai untuk masa akan datang. Untuk itu ia sepatutnya mempunyai nilai tersendiri serta boleh dirujuk dan tidak kerap berubah. Hanya dengan itu, ia memegang nilai untuk beberapa tempoh masa dan boleh pula dirujuk. Sebagai contoh, emas, kambing dan lain-lain lagi. Namun hari ini, wang kertas telah dibebankan dengan fungsi ini walalupun sebenarnya ia tidak layak. Saya akan cuba nukilkan dlm nota yang lain selepas ini. Sebagai contoh, katalah emas satu gram boleh ditukar dengan 20 kg beras. Dalam tempoh dua tahun, boleh dirujuk kepada nilai emas satu gram tadi, sama ada ia masih boleh membeli 20 kg beras atau mungkin lebih lagi. Justeru, harga barangan lain boleh dinilai dan disandar kepada nilai emas iaitu duit. Dalam konteks duit kertas moden hari ini pula, wang berjumlah RM 5 pada 1 Julai 2008 boleh membeli sekilo ayam, dan dalam tempoh beberapa tahun akan datang jumlah yang sama sepatutnya masih boleh membeli kuasa beli yang sama iaitu sekilo ayam. Namun wang kertas tidak dapat memberikan fungsi itu, betul tak? Itulah fungsi duit, iaitu mampu mengekalkan nilainya bagi memberikan kuasa beli pada masa akan datang. Justeru duit yang sebenar adalah EMAS dan PERAK!!!

3) Unit of account
Ia diperlukan untuk menentukan dan mengetahui nilai sesuatu barang, agar proses pertukaran hak milik (jual beli) dapat dijalankan dengan berkesan. Sebagai contoh, sebuah laptop, bagaimana kita ingin menyebut berkenaan nilai dan harganya jikalau terdapat pembeli?. Adakah dengan saiznya?, beratnya atau apa?. Sudah tentu kita memerlukan satu nilai kira-kira khusus yang boleh difahami oleh pembeli dan juga penjual, maka itulah fungsi duit. Bertindak sebagai unit kira-kira (unit of account), iaitu kita tahu nilai dan harga laptop tadi nya adalah RM 3500. Itulah unit of account. Untuk memenuhi tiga tujuan dan fungsi duit di atas, ia memerlukan syarat berikut bagi menjadi duit yang berkesan :-
  1. Standardizable – nilainya boleh ditentukan dengan mudah.
  2. Diterima meluas – punyai nilai tersendiri atau hasil penetapan oleh undang-undang.
  3. Divisible – Punyai nilai yang boleh dibahagi-bahagikan untuk proses tukaran.
  4. Mobile – Mudah dibawa ke sana ke mari.
  5. Stable and durable – Stabil dan tidak mudah hancur, musnah dan hilang yang diakibatkan oleh struktur bentuk sendiri, sebagai contoh tidak seperti aiskrim yang boleh cair.
BERKENAAN PENCIPTAAN WANG

Assalamualaikum, disini ingin saya terangkan mengenai secara sedikit sejarah penciptaan wang sebelum saudara faham lebih mendalam berkenaan sistem ini. Dan saya harap selepas ini ia akan membuka fikiran anda mengenai hakikat sebenar duit atau wang kertas yang berada dalam poket kita pada hari ini. Untuk memahami berkenaan duit kertas hari ini, beberapa perkara berikut mestilah difahami:-

SISTEM BRETTONS WOODS


Bretton woods adalah nama sebuah bandar di Amerika Syarikat. Perbincangan berkenaan matawang kertas sukar dipisahkan dari info berkenaan sistem Bretton Woods, ia adalah satu persidangan antarabangsa selepas Peperangan Dunia Kedua, membincangkan kaedah terbaik untuk membangunkan semula ekonomi dunia yang meleset teruk akibat perang. Hasil dari persidangan ini, lahirlah Bank Dunia (world bank) dan juga International Monetary Fund (IMF). Dalam perkara matawang, keputusan mereka memperkenalkan matawang kertas yang mempunyai nilai tukaran yang tetap (fixed exchange rate). Nilai United States Dollar telah diikat dengan 1/35 dari troy ounce (888.671 milligram emas), kemudian matawang dari negara-negara lain pula diikat dengan nilai US Dollar. Pihak kerajaan AS ketika itu pula berjanji akan membolehkan tebus tuntut (redeemable) setiap USD yang ada di tangan mana-mana pihak kepada emas sebenar. Persidangan Bretton Woods pad atahun 1944 ini membawa kepada kewujudan wang yang disandar dan diikat kepada emas. Ia dinamakan "gold backed paper money", iaitu duit dalam bentuk kertas sebagai ganti kepada matawang emas, ia dijangka lebih baik kerana lebih ringan, mudah untuk dibawa serta dipinda dan disimpan. Ia juga dikenali sebagai representative money, kerana ia mewakili sejumlah emas atau perak yang berada di dalam simpanan bank.

(Pada tahun 1971, perjanjian tadi telah dibatalkan, antara puncanya adalah disebabkan oleh jumlah emas fizikal yang tidak mencukupi untuk menampung lambakan wang kertas di dalam pasaran. Memang sepatutnya setiap matawang yang dicetak mestilah terdapat emas di belakangnya)

Namun, masalah bermula apabila pihak kerajaan USA mencetak matawang kertas yang lebih banyak dari jumlah emas fizikal yang berada di dalam simpanannya. Tindakannya itu dinamakan FRACTIONAL RESERVE SYSTEM. Sistem dan istilah iniMESTI difahami bagi melengkapkan kefahaman anda berkenaan penciptaan duit. Perlu diketahui juga, bahawa wang kertas USD cetakan US ini boleh ditebus dengan emas fizikal bagi mana-mana pihak antarabangsa tetapi tidak bagi rakyat mereka. Hasilnya, kerajaan Perancis menuntut emas fizikal apabila membawa sejumlah besar wang kertas US Dollar. Keadaan ini membimbangkan US kerana jumlah emasnya yang terhad serta juga bimbang tindakan Perancis akan ditiru oleh kerajaan negara lain. Jika ini berlaku, kerajaan US akan dipenuhi dengan duit kertas tanpa nilai emas lagi.

FRACTIONAL RESERVE BANKING AND REQUIREMENT

Kerajaan US memberikan gambaran berikut untuk menerangkan istilah ini dan mengapa ia diperlukan:

   The fact that banks are required to keep on hand only a fraction of the funds deposited with them is a function of the banking business. Banks borrow funds from their depositors (those with savings) and in turn lend those funds to the banks’ borrowers (those in need of funds). Banks make money by charging borrowers more for a loan (a higher percentage interest rate) than is paid to depositors for use of their money.
   If banks did not lend out their available funds after meeting their reserve requirements, depositors might have to pay banks to provide safekeeping services for their money. For the economy and the banking system as a whole, the practice of keeping only a fraction of deposits on hand has an important cumulative effect. Referred to as the fractional reserve system, it permits the banking system to “create” money.

Justeru.. Fractional reserves banking adalah satu sistem ini menetapkan pihak bank untuk MENGEKALKAN sebahagian dari jumlah wang yang disimpan oleh pendeposit dan menggunakan bakinya untuk memberi pinjaman kepada pelanggan lain. Investopedia mentakrifkannya sebagai A banking system in which only a fraction of bank deposits are backed by actual cash-on-hand and are available for withdrawal. This is done to expand the economy by freeing up capital that can be loaned out to other parties. Most countries operate under this type of system.Maka kesimpulannya, sistem fractional reserves banking adalah sistem yang membenarkan pihak bank menyimpan sebahagian dan meminjamkan bakinya atas alasan menggalakkan perkembangan ekonomi, manakala Fractional Reserves Requirement adalah jumlah minima despoit (wang simpanan) yang WAJIB DISIMPAN. Di Malaysia, syarat yang ditetapkan hanyalah 4% dari jumlah simpanan seorang pendeposit, terdapat pula negara yang meletakkan 10% atau 20% atau 50% wajib disimpan, bakinya boleh dipinjamkan. Sebagai contoh mudah untuk menambah kefahaman ianya begini; katalah kita di sebuah negara yang meletakkan 20% sebagai fractional reserves requirement, lalu halnya seperti di bawah:

Ali menyimpan wang tunainya sebanyak seribu ringgit (USD1000) kepada Bank A. Bank A menerimanya dan WAJIB tidak menggunakan 20% dari jumlah itu iaitu USD200. Manakala bakinya sebanyak USD 800 boleh dipinjamkan.

Katalah Encik Karim telah membeli perabot secara hutang dari Encik Husin dan ingin meminjam wang dari bank bagi menyelesaikan hutangnya. Bank memberikan pinjaman USD 800 dengan kadar interest sebanyak X dalam tempoh 10 tahun. Dengan cara ini, bank berhasrat menambah asetnya. Apabila Encik Karim menerima wang itu, ia terus menggunakannya bagi membayar perabot yang dibelinya dari Encik Husin.

Encik Husin selepas itu menyimpan hasil jualan perabot tadi di dalam akaunnya di Bank B. Jumlah USD 800 dimasukkan ke bank komersial B. Tatkala itu bank B mestilah menyimpan 20% darinya iaitu USD 160. Bakinya sebanyak USD 640 akan dipinjamkannya kepada pelanggan lain dengan interest juga. Begitulah pusingan wang di semua bank-bank dan peminjam. Katalah ia berterusan sehingga Bank K. Kesimpulannya, setiap kali terdapat orang yang menyimpan duit di bank, setiap kali itulah ia mempunyai kuasa untuk mencipta wang melalui pinjaman dengan interest. Setiap kali wang dicpta melalui interest, jumlah wang di dalam pasaran bertambah dan ia akan membawa kesan inflasi. Proses pertambahan dan pergandaan wang asal yang disimpan ini boleh berganda mengikut teorinya sebanyak 500%. Ia dinamakan proses money multiplier. Ia menjelaskan bagaimana fractional reserve requirement yang ditentukan oleh kerajaan atau bank negara memberikan kesan kepada maksimum pergandaan wang dalam pasaran. Inilah juga yang sedang berlaku di bank-bank komersial di seluruh dunia termasuk Malaysia. Apa yang anda faham?Cuma di Malaysia, pergandaannya tentulah lebih dahsyat kerana peratusan fractional reserve di Malaysia adalah 4 % sahaja. Bayangkan simpanan anda di Bank hanya akan disimpan 4% untuk keperluan anda semasa withdrawal... Baki 96% diberi pinjam kepada orang lain... Bank dapat untung dari interest.. Itu lah secara mudah bagaimana untung bank dijana.... "Dengan menggunakan wang orang lain"..DAPATKAN ILMU TRADING & INVESTING

DISINI
www.mprcacademy.com 


Dengan Ilmu Serta Pengalaman, Trading dan Investing jadi MUDAH.


Selamat Sejahtera.

Hari ini Admin, nak kongsikan sedikit sebanyak Info kepada trader dan juga investor diluar sana yang masih lagi belum dapat benar benar menjana pendapatan atau "return" yang konsisten dalam trading dan juga investing.


Jangan khuatir sebenarnya segalanya adalah Mudah. namun begitu ianya memerlukan pengalaman serta Ilmu yang berkesan.


TAHUKAH anda bahawa, Ilmu Mprc4x adalah perkara Basic dalam Trading ataupun Investing?
tidak hairanlah dikebelakangan ini, ramai yang sudah dapat mencipta Teknik atauun Methode trading mereka sendiri yang berasaskan daripada Mprc4x.


Kerana mprc4x telah berjaya membuktikan kaedah atau teknik trading/investing ini diperingkat atarabangsa. memengangi Pertandingan berturut-turut seantero dunia.


bukan sekali, bukan 2 kalu bahkan sudah berkali-kali. bukan sahaja Foundernya sahaja yang memenangi pertandingan bahkan anak murid didikkannya juga turut berada diatas "podium" kemenangan.


ini sekaligus, membuktikan bahawa Mprc4x adalah satu satunya teknik yang berkesan dan konsisten.


TAHUKAH kamu Foundernya sahaja sudah memenangi 4 kali Pertandingan Dunia. (boleh refer pada page mprc4x)


dan kini diikuti dengan anak didiknya samada secara terang-terangan mahupun secara "silent"


MACAM mana nak belajar mprc4x ni?


Tahukah kamu bahawa kini Mprc4x sudah memberikan seminar/worksyop secara PERCUMA?
ianya adalah PERCUMA, namun anda perlu memunyai buku yang diTulis sendiri oleh Founder Mprc4x iaitu saudara Arejugfx aka Razak Mohd Nor.


BAGAIMANA nak dapatkan buku?
MUDAH sahaja, anda boleh membuat pembelian secara online disini : www.mprcacademy.com


TUNGGU........ bukan itu sahaja....

  • anda akan dierikan sebuah BUKU, bukan E-book
  • kemudian anda boleh menyertai mana-mana Seminar/Worksyop
  • anda juga akan diberikan Group Support disertakan dengan Video Tutorial setiap SIlibus.

Kami yakin anda pasti berpuas hati. seperti rakan-rakan yang lain. 
TEMPAH BUKU anda SEKARANG SEMENTARA PROMOSI masih ada....


TEMPAH DISINI

                                                                              ↓Khamis, 22 Mac 2018

BUKU MPRC... AKHIRNYA!Salam,

Worksyop percuma ini boleh ditebus pada 4 May 2018 dengan setiap pembelian buku (fizikal) dengan Kami.

Buku bertajuk TEKNIK DAGANGAN YANG TERBUKTI: MPRC telah pun mula dijual secara Pre-Order dan boleh diambil sebelum Seminar berlangsung.

Buku tersebut mengandungi bab-bab yang mana akan diajar pada seminar tersebut. Antaranya adalah konsep Learn, Patient, Earn. Cara MM mudah, Cara mudah Trade Guna HP!

Sekiranya Tuan/Puan berminat membeli buku dan seterusnya menebus Worksyop dan Live Trade pembayaran boleh dibuat ke akaun-akaun dibawah.

Tempat adalah terhad pada 50 orang yang pertama sahaja. 

Maklumat Buku dan Pembayaran

Harga Buku Seluruh Malaysia: RM380 termasuk penghantaran
Harga Buku Indonesia, Brunei, Singapore: RM480 termasuk penghantaran

Harga Termasuk Senaskah buku TEKNIK DAGANGAN YANG TERBUKTI: MPRC
 (Dwi Bahasa: Melayu & Inggeris) & Worksyop dan Live Trade
Tarikh Seminar: 04/05/2018
Masa: 10AM - 5PM
Sekiranya anda tidak dapat hadir ke Seminar buku akan dipos kerumah anda bermula dari 7 May 2018

Sila whatsapp ke: http://bukumprc.wasap.my untuk dapatkan info pembayaran.

Terima Kasih


.

Rabu, 17 Januari 2018

Academy #mprc4x akan menyediakan WEBINAR tujuan proses pembelajaran dan pengajaran Lanjutan.Salam Sejahtera

Dengan ini kami ingin memberitahu kepada Pelajar-pelajar dan bakal pelajar bahawa kami akan melancarkan Webinar Khas bagi tujuan proses Pengajaran dan Pembelajaran 2 hala kepada Pelajar-Pelajar kami.

Tujuannya adalah, bagi memastikan kami benar-benar dapat menyampaikan maklumat terus kepada pelajar-pelajar.

Namun begitu, sesi webinar ini adalah mengikut jadual yang kami tetapkan. kami akan meberikan jadual kepada Pelajar-Pelajar sebelum waktu sebenar (REAL TIME) webinar berlangsung.

Dengan wujudnya medium ini, kami berharap agar Pelajar-Pelajar dapat mencapai tahap trading seperti apa yang kami mahukan dan Pelajar sendiri mahukan.

Ini adalah KOLABRASI kami bersama sebuah broker Superforex yang sedang rancak naik di arena Forex dunia sekarang.

Oleh yang demikian, anda semua hendaklah mepunyai akaun bersama Broker ini.

jika anada belum mempunyai akaun nyata sila daftar disini superforex.com/?X=ACSX

di Harap dengan sedikit usaha kami ini secara tidak langsung dapat membantu anda semua dalam mengharungi keadaan pasaran dengan penuh berdedikasi dan berhemah.


sekian terima kasih
#mprc4x #cepatorlambat Selasa, 16 Januari 2018

MAKSUD tersirat dari kata-kata George SorosAs salam dan Selamat Sejahtera.

Quote di atas apabila diTranslate :

"Ia bukan sama ada anda benar atau salah itu penting, tetapi berapa banyak wang yang anda buat apabila anda betul dan berapa banyak anda kehilangan apabila anda salah."

Tidak perlulah di ceritakan Sejarah George Soros disini kerana ramai yang sudah mengetahui. Apa yang ingin kita tahu dan fahami disini adalah salah satu ungkapan kata-kata yang popular pernah dilemparkan oleh beliau pada satu ketika dahulu.

Dari petikan kata-kata ini ada beberapa perkara kita dapat pelajari samada secara langsung dan tidak langsung.

Bukan tujuan untuk mengIMANi kata-kata ini, namun sekadar untuk memahami apa hebatnya kata-kata ini sehingga membuat ramai orang menjadilkannya sebagai satu alat inspirasi.

"Ia bukan sama ada anda benar atau salah itu penting,

Ayat diatas menunjukkan bahawasanya Geroge Soros juga ada melakukan kesilapan. Kita boleh katakan dari segi Prediction Arah Market dan juga Pemahaman Fundamantelnya mengalami situasi yang sama seperti kita. 

HAKIKAT seorang manusia tidak lari dari kesilapan. Dan disebabkan beliau juga melakukan kesilapan, makanya beliau menzahirkannya dengan kata-kata:-
"Ia bukan sama ada anda BENAR atau SALAH itu PENTING"


 tetapi berapa banyak wang yang anda buat apabila anda betul dan berapa banyak anda kehilangan apabila anda salah."

kata-kata di atas ini pula kuat menekankan soal keuntungan dan kerugian. Apabila kita cuba membaca dan memahami petikan sambungan ayat ini, kita dapat lihat bahawasanya George Soros mengamalkan Konsep Money Management yang PRO and CON.

Sudah pastinya keratan ayat terakhir ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya MM atau Money Management dalam melakukan Pelaburan, Trading ataupun Perniagaan.

ADAKAH ini Kunci UTAMA George Soros selama ini. Jika ini adalah satu kebenaran, secara tidak langsung ianya memberitahu kepada kita bahawa TEKNIKAL dan FUNDAMANTEL adalah buka perkara yang pertama atau yang awal untuk kita fikirkan.

namun begitu dari satu sisi gelap, kita juga tahu bahawa beliau adalah seorang "KAPITALIS RADIKAL"

Nasihat saya untuk semua, agar kita mengUTAMAkan Money Management agar kita tidak melakukan kesilapan yang berulang.

Jika George Soros juga tidak dapat membuat Prediction yang tepat terhadap pasaran, apatah lagi kita.
Jika George Soros juga mengalami kerugian, apatah lagi kita.

Untuk bertahan lama dalam Industri Forex Trading ini, sebenarnya Money Management sahaja yang boleh membuatkan akaun kita menjadi lama dan teguh.Kalendar Ekonomi

Currency Cross Rates

SuperForex